Information

Information:


Information om det nye dige, kan læses her: trykDen siddende bestyrelse i grundejerforeningen Nordskoven 2020-2021

 

Formand:                           Kristian Fordsmand                                Goldbjergvej 13

Kassere:                            Morten H Pedersen                                 Eskemosevej 7

Bestyrelsesmedlem:          Peter Ravn                                              Revelinen 7

Bestyrelsesmedlem:          Kenn Revneborg Rem                            Mæremosevej 4

Suppleant:                         Klaus Munkø                                           Goldbjergvej 14

Suppleant:                         Rene Nordin Bloch                                  Revelinen 9

Revisor:                             Kai Bringfried Johansen                          Goldbjergvej 17


Information om dige, kan ses på frederikssunds kommunes hjemmeside.

Se link her:tryk


information vedr. Ansvar - Regler vejloven i Frederikskommune:. 28-05-2018

Reglerne om beskæring er en del af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de ”bløde” trafikanters passage på fortove og langs veje.

Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage

Se reglerne herinformation vedr. Ansvar - og naboens træer. 2017-01-26

Er man ejer af en ejendom er man også ansvarlig for den. Det gælder også for de træer, der måtte være på matriklen.

Med andre ord:


Hvis et af dine træer vælter og forvolder skade, er du som ejer ansvarlig. Det er det overordnede principielle udgangspunkt.

I praksis kan der være en undtagelse.

Hvis et træ er stormfældet, er der to varianter:


1. Hvis det er et normalt sundt træ, der nedlægges af et kraftigt stormstød, foreligger der force majeure.

force majeure kan der ikke gøres ansvar gældende.

I den situation må skadelidte - typisk naboen - selv udrede konsekvenserne af skaden. 

Har man som nabo en kaskoforsikring, hvilket vistnok de fleste har, så er det selvsagt en forsikringssag. 

Ejeren af træet ifalder ikke ansvar og ejerens forsikring er også ude af billedet.


2. Hvis der er noget galt med et stormfældet træ stiller sagen sig anderledes. Hvis det har rådskader, eller er det sygdomsramt, eller

hvis fx roden er revet løs ved et tidligere blæsevejr, eller lignende, og det er en medvirkende årsag til at træet vælter, så bliver ejeren ansvarlig.

Men kun hvis ejer ved, at der er noget galt - eller blot burde vide det.

Hvis man derfor mener, at et træ i sådanne situationer udgør en risiko, bør man gøre ejeren opmærksom på det. Skriftligt. 

Hvis et træ fældes af ejeren, eller på ejerens foranledning, er det igen ejerens ansvar.

Her spiller det ingen rolle, om træet er normalt og sundt eller ej.


Forvoldes der skade ved fældningen er det altid ejerens ansvar.